Na wzroście cen złota skorzystały fundusze

Nerwowa atmosfera na rynkach skłoniła inwestorów do zakupu złota, spowodowało to windowanie cen kruszcu do niewidzianych od dawna poziomów. Wysokie wyniki notowały także akcje spółek wydobywczych. Skorzystały na tym fundusze, których wyniki zależą od koniunktury na tym rynku – inwestujące w złoto lub akcje firm związanych z branżą metali szlachetnych PKO Akcji Rynku Złota tylko […]

Kolejny bank proponuje obligacje

Rozpoczęły się zapisy na obligacje Banku Pocztowego. To kolejna oferta bankowych papierów kuszących odsetkami wyraźnie wyższymi niż na lokatach. Papiery dłużne banków są inwestycją o nieco zwiększonym ryzyku i nie są przeznaczone dla początkujących inwestorów. Alior Bank w połowie kwietnia zaoferował 6-letnie obligacje podporządkowane Cała pula wyczerpana została już po kilku godzinach. Aktywnym emitentem obligacji […]

Alior Bank proponuje obligacje

Ostateczne warunki obligacji serii P1B, emitowanych w ramach drugiej publicznej oferty adresowanej do szerokiego grona inwestorów, w tym też indywidualnych, zostały ustalone przez zarząd Alior Banku. Maksymalna liczba obligacji wynosi 70 tys., ich łączna wartość nominalna to 70 mln zł. Zapisy na obligacje przyjmowane będą od 21 do 28 kwietnia 2016 roku, przewidywany termin emisji […]